Inzet slooprobot

Loosdrechtseweg Hilversum

In opdracht van de Gemeente Hilversum zijn wij momenteel bezig met het herstraten van de ventweg langs de Loosdrechtseweg te Hilversum. Het straatwerk wordt uitgevoerd d.m.v. een zogenaamde Road Printer.

 

Sloop en grondwerk Breukelen

Voor onze opdrachtgever hebben wij een historisch pand langs de Vecht leeg gesloopt. Na het slopen is een inpandige bodemsanering uitgevoerd zodat de fundering van het pand hersteld kan worden. Vrijkomende materialen zijn via pontons over de Vecht afgevoerd.

 

Bouwput Hilversum

In opdracht van Mokveld Bouw en Onderhoud voeren wij grondwerkzaamheden uit t.b.v. een onderkelderde villa te Hilversum.

‘De Vlindertuyn’ Nederhorst den Berg

Op Vaartweg 20-21 te Nederhorst den Berg slopen wordt een voormalige wasserij gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 8 woningen.

Na sloop van de bestaande bebouwing wordt het terrein door ons gesaneerd. Fokker-Oomen verzorgt hier tevens de aanleg van de riolering en bestrating. Oplevering van het project is naar verwachting eind 2021.

Nijenrode Breukelen

Vliegweg Blaricum

Plaatsen ondergrondse cocons