Grondwerkprojecten zijn complex van aard doordat we naast de uitvoeringswijze ook rekening moeten houden met de variatie aan grondsoorten en grondwaterstanden in de Nederlandse bodem. In het grondwerk staat de wens van de klant voorop, waarbij elk project haar eigen aanpak vraagt.

Een sloopwerk is een verzameling van deelprocessen die er gezamenlijk zorg voor dragen dat een opstal op een veilige en verantwoorde wijze wordt verwijderd. De deelprocessen beginnen met een goede voorbereiding om het werk veilig en adequaat uit te kunnen voeren.

Asbest saneren is een vak apart. Beschermende kleding alleen is niet genoeg, enkel gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen. Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven staan onder strenge controle van de Inspectie SZW (‘Arbeidsinspectie’) en omgevingsdiensten, gemeenten en certificerende instellingen.

Fokker-Oomen Aannemersbedrijf is ook voor al uw straatwerk, groot of klein, machinaal of handmatig dé beste keuze. Wij werken veel voor gemeentelijke instellingen, alsmede bedrijven en particulieren.

Precisie werk op het gebied van div. transport, afvoeren van div. afval in containers of indien gewenst met een knijperauto. Werkzaamheden zijn op elk vlak uit te voeren, zowel de gemeentelijke instellingen als particulieren en bedrijven maken gebruik van onze diensten.