Door het recyclen van afvalstoffen vormt Spelt een verbindende schakel in de circulaire economie en zorgen we voor een flinke CO2-besparing in de keten. Ook met onze grondwerk activiteiten proberen wij CO2 te reduceren. Om dit te waarborgen zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het inzichtelijk maken van onze CO2-Voetafdruk en het reduceren van CO2-uitstoot. Zo hopen wij bij te dragen aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.

Bekijk hier het CO2-Bewust Certificaat.

INZICHT IN DE CO2-VOETAFDRUK
De CO2-Voetafdruk geeft de CO2-uitstoot weer als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. Onze totale emissie in 2017 bedraagt 6.682 ton CO2. Dit is vergelijkbaar met ruim 1000 huishoudens. Onze grootste veroorzaker van CO2-uitstoot is het verbruik van diesel voor vrachtwagens en machines. Daarnaast gebruiken wij zo’n 613.000 kWh elektriciteit; gelijk aan ongeveer 130 huishoudens.

CO2-Footprint 2018
CO2-Footprint 2017

CO2-Footprint 2016

REDUCTIEAMBITIE
Wij hebben de ambitie om onze CO2-Voetafdruk te verlagen en nemen maatregelen die bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. Omdat brandstof onze grootste veroorzaker is van CO2 uitstoot zijn de maatregelen voornamelijk gericht op brandstofverbruik. Ons doel is om in 5 jaar tijd 12,5% te reduceren ten opzichte van het jaar 2016. Dit hopen wij te realiseren door een aantal maatregelen te nemen:

  • Routeplanning optimaliseren
  • Onderzoek naar aanschaf van zonnepanelen
  • Start/stop systemen op nieuwe vrachtwagens en machines
  • Hybride graafmachine
  • LZV-combi’s
  • Inkoop van groene stroom

Bekijk hier ons plan van aanpak 2019
Bekijk hier ons plan van aanpak 2018
Bekijk hier ons plan van aanpak 2017

TRANSPARANTIE
Jaarlijks zullen wij onze CO2-voetafdruk, de doelstellingen en maatregelen intern en extern communiceren, zodat medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zich bewust zijn van de grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Neem contact met ons op wanneer u suggesties heeft om CO2-uitstoot te verminderen.

PARTICIPATIE
CO2 reduceren doen we niet alleen. Samenwerking op het gebied van CO2 reductie vergroot de impact. Wij nemen daarom actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie.
In 2016 hebben wij deelgenomen aan de Rabobank CE Challenge. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Sinds 2018 nemen wij deel aan het sectorinitiatief “Sturen op CO2 van de brancheorganisatie Cumela. Deelname aan dit initiatief betekend dat wij jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijwonen waar kennis over CO2-reductie wordt aangereikt en waar we met andere deelnemers informatie uitwisselen. Door deelname zijn wij beter is staat om onze CO2-emissie te reduceren.