CO2 Prestatieladder

Door het recyclen van afvalstoffen vormt Spelt een verbindende schakel in de circulaire economie en zorgen we voor een flinke CO2-besparing in de keten. Ook met onze grondwerkactiviteiten proberen wij CO2 te reduceren. Om dit te waarborgen zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het inzichtelijk maken van onze CO2-Voetafdruk en het reduceren van CO2-uitstoot. Zo hopen wij bij te dragen aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.

INZICHT IN DE CO2-VOETAFDRUK
De CO2-Voetafdruk geeft de CO2-uitstoot weer als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. Onze totale emissie in 2016 bedraagt 6.566 ton CO2. Dit is vergelijkbaar met ruim 1000 huishoudens. Onze grootste veroorzaker van CO2-uitstoot is het verbruik van diesel voor vrachtwagens en machines. Daarnaast gebruiken wij zo’n 525.000 kWh elektriciteit; gelijk aan ongeveer 130 huishoudens.

De complete voetafdruk van 2016 van de Spelt bedrijven is hier te vinden.

REDUCTIEAMBITIE
Wij hebben de ambitie om onze CO2-Voetafdruk te verlagen en nemen maatregelen die bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. Ons doel is om in 5 jaar tijd 12,5% te reduceren ten opzichte van het jaar 2016. De maatregelen die wij nemen zijn bijvoorbeeld:

  • Start/stop systeem op vrachtwagens en machines
  • Hybride voertuigen en werktuigen
  • LZV (eco-combi)
  • Energie Scan
  • Groene stroom inkopen

Bekijk hier ons plan van aanpak.

TRANSPARANTIE
Jaarlijks zullen wij onze CO2-voetafdruk, de doelstellingen en maatregelen intern en extern communiceren, zodat medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zich bewust zijn van de grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Neem contact met ons op wanneer u suggesties heeft om CO2-uitstoot te verminderen.

PARTICIPATIE
CO2 reduceren doen we niet alleen. Samenwerking op het gebied van CO2 reductie vergroot de impact. Spelt neemt daarom actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie. Spelt heeft gekozen om deel te nemen aan de Rabobank CE Challenge. Meer informatie over deze challenge vindt u hier.