Circulaire Economie

De term circulaire economie hoor je steeds vaker. Waar in het verleden de producten aan het einde van hun levensduur werden vernietigd is het nu zaak dat wij de herbruikbaarheid ervan maximaliseren. Het recyclen van afval doen we al langer, maar is met de jaren geavanceerder geworden. Door deze ontwikkelingen kunnen steeds meer afval omzetten in nieuwe producten, grondstoffen en energie.

Door de invoering van de afvalstoffenbelasting op restafval, in 2015, wordt er aangespoord op een 100% draaiende circulaire economie. In restafval blijken nog te veel herbruikbare stoffen te zitten zoals papier/karton, folie en hout. Door een beter afvalbeleid te hanteren binnen uw bedrijf gaan er minder herbruikbare producten verloren en zal dit uiteindelijk kostenbesparend werken.

Om ons circulaire proces te optimaliseren hebben wij meegedaan aan de Rabobank CE Challenge.

RABOBANK CE CHALLENGE
Met de Circulair Economie Challenge wil Rabobank bedrijven graag concreet ondersteunen bij de ontwikkeling van een circulair business model en/of circulair product of service. Rabobank stelt haar resources, kennis en netwerk ter beschikking, met als doel om inzicht te krijgen in circulaire business modellen en de rol van de bank hierin. Het doel van dit initiatief is:

  • Doelgericht en actief het concept van Circulaire Economie te ontwikkelen in de zestien bedrijven die de challenge aangaan in 2016
  • Samen te werken met andere bedrijven door ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen
  • De uitdaging aan te gaan om CE concreet toe te passen

Lees hier een reportage van dit initiatief uit Venen INTO business magazine.